Meil on hea meel teatada, et meie partner, vandeadvokaat Kätlin Krisak valiti Eesti Advokatuuri finantsõiguse komisjoni liikmeks.

Advokatuur moodustab finantsõiguse komisjoni

Jaanuaris esitasid Eesti finantsõiguse eksperdid ning Eesti Advokatuuri liikmed Kätlin Krisak, Monika Koolmeister, Marina Kotkas, Raino Paron, Kirsti Pent ja Andres Siigur Advokatuurile ettepaneku finantsõiguse komisjoni loomiseks, mille kaudu saaksid advokatuuri liikmed anda enda panuse järjest laienevasse finantsvaldkonnaga seotud õigusloomesse.

Juhatuse 25.01.2022 otsusega moodustati finantsõiguse komisjon ning tehti üleskutse komisjoni liikmeteks kandideerimiseks. Uus komisjon alustab tööd 22.02.2022 ning nende volitused kestavad kuni 22.02.2025.

Nõuandev roll finantsõiguse küsimustes

Finantsõiguse komisjon on Eesti Advokatuuri kodukorra § 6 lg 1 alusel moodustatud komisjon, mille tegevuse eesmärgiks on Advokatuuri organite ning liikmete abistamine ja nõustamine finantsvaldkonna õigusloome ja -praktikaga seonduvates küsimustes, vastava seadusandluse ja õiguspraktika analüüsimine ja muudatusettepanekute koostamine. Komisjon võib avaldada arvamust ka muudes õigusloomet või -praktikat puudutavates küsimustes.

Panustame mitmes valdkonnas

Meie meeskonnast on Eesti Advokatuuri komisjonides esindatud veel partner Kaupo Lepasepp (haldusõiguse komisjon), nõunik Pirkko-Liis Harkmaa (eetika- ja metoodikakomisjon ning tööõiguse komisjon), partner Allar Jõks (põhiõiguste komisjon), partner Karin Madisson (äriõiguse komisjon), partner Piret Jesse (äriõiguse komisjoni esinaine), partner Mihkel Miidla (intellektuaalse omandi ja IT-õiguse komisjon) ja vandeadvokaat Piibe Lehtsaar (konkurentsiõiguse komisjon). Vandeadvokaat Triin Toom kuulub ka Eesti Advokatuuri juhatusse ning nõunik Karl Kask panustab Advokatuuri kutsesobivuskomisjoni töösse.

1919. aastal asutatud Eesti Advokatuur on advokaatide omavalitsuslikel põhimõtetel tegutsev kutseühendus õigusteenuse osutamise korraldamiseks era- ja avalikes huvides ning advokaatide kutsealaste õiguste kaitsmiseks.

Soovime Kätlinile edu!