Riigikogu menetleb olulisi muudatusi ehitusseadustikku ja planeerimisseadusesse. Vaatame üle, millised muudatused on tulekul ja kuidas need ettevõtjaid ja kohalikke omavalitsusi mõjutavad. Oluliselt muutub arendajatele halduslepingutega pandavate kohustuste kord. Ehitusvaldkonnas on ette valmistatud muudatused, mis kajastavad digitaliseerimist ning lahendavad seni praktikas tõusetunud probleeme.

Meie kinnisvara- ja ehitusõiguse eksperdid Sandra Mikli ja Andra Grünberg annavad nõu, kuidas eesseisvateks muudatusteks valmistuda. Seminari modereerib partner Piret Jesse. Vaata veebiseminari slaide.

Veebiseminari kava

Avasõnad. Piret Jesse

Arendaja kohustused planeerimisprotsessis: mis muutub? Sandra Mikli

Ehitusseadustiku muudatused: üldmõisted, vaba ehitustegevus, teatise ja loamenetlused, menetlustähtajad. Andra Grünberg

Ehitusseadustiku muudatused: projekteerimistingimused ja järelevalve. Andra Grünberg ja Sandra Mikli