Meie regionaalse riigihankeõiguse tiimi juht Kadri Härginen on määratud Eesti Advokatuuri Haldusõiguse komisjoni liikmeks. Komisjoni uuenenud koosseis pidas oma esimese istungi 17. oktoobril, kus arutleti komisjoni töökorralduse ja uue esimehe valimise üle.

Haldusõiguse komisjon annab nõu ja teeb ettepanekuid

Haldusõiguse komisjon on Eesti Advokatuuri kodukorra § 6 lg 1 alusel moodustatud komisjon, mille tegevuse eesmärgiks on advokatuuri organite ning liikmete abistamine ja nõustamine haldusõiguse valdkonna õigusloome ja -praktikaga seonduvates küsimustes, vastava seadusandluse ja õiguspraktika analüüsimine ja muudatusettepanekute koostamine. Komisjon võib avaldada arvamust ka muudes õigusloomet või -praktikat puudutavates küsimustes.

Meie advokaadid on aktiivsed liikmed Eesti Advokatuuris

Meie meeskonnast on Eesti Advokatuuri komisjonides esindatud veel nõunik Pirkko-Liis Harkmaa (tööõiguse komisjon), partner Allar Jõks (põhiõiguste komisjon), partner Karin Madisson (äriõiguse komisjoni esimees), partner Piret Jesse (äriõiguse komisjoni esimees), partner Mihkel Miidla (intellektuaalse omandi ja IT-õiguse komisjon) ja vandeadvokaat Piibe Lehtsaar (konkurentsiõiguse komisjon), partner Kätlin Krisak (finantsõiguse komisjon), partner Maria Pihlak (eetika- ja metoodikakomisjon) ja vandeadvokaat Triin Toom (Eesti Advokatuuri juhatuse liige).