Nõustasime globaalset tarkvarateabe ettevõtet Dynatrace kiirsõelumis- ja päringuanalüüsifirma SpectX täisosaluse omandamisel.

Avaramad võimalused

Tehingu tulemusena võtab Dynatrace üle SpectX-i äri Tallinnas. Dynatrace täiendab SpectX-i omandamisega veelgi oma tarkvarateabe platvormi vaatlusfunktsioone ja rakenduste turvaanalüüsi võimekust.

„Turgu kujundav innovatsioon on Dynatrace’i kultuuri keskne osa, me otsime pidevalt võimalusi uuenduste kiirendamiseks ja skaleerimist toetavate tipptalentide kaasamiseks,“ märkis Dynatrace’i asutaja ja tehnoloogiajuht Bernd Greifeneder. „SpectX täidab mõlemad eesmärgid. Nende peen analüütikalahendus sobib suurepäraselt meie tootearhitektuuriga ja nende erakordselt andekas tiim aitab meil veelgi kiirendada digitaalset innovatsiooni maailma tipporganisatsioonides. Kokkuvõttes suurendab see tehing meie konkurentsieelist, aidates pakkuda organisatsioonidele rohkem eristuvaid võimalusi ja väärtust.“

Valdkonnas tuntud tegijad

New Yorgi börsil noteeritud Dynatrace pakub tarkvarateabe teenuseid pilvelahenduste lihtsustamiseks ja digipöörde kiirendamiseks. Ettevõtte kõik-ühes platvorm võimaldab automaatset ja nutikat vaadeldavust eri tasanditel, andes täpse ülevaate rakenduste toimivusest, turvalisusest ja alusinfrastruktuurist ning kõigi kasutajate kogemustes, et pakkuda organisatsioonidele kiiremat innovatsiooni, tõhusamat koostööd ja rohkem väärtust märksa vähemate pingutustega. Seetõttu teevad paljud maailma suurorganisatsioonid Dynatrace’iga koostööd, et moderniseerida ja automatiseerida pilvesüsteeme, luua kiiremini paremat tarkvara ja pakkuda konkurentsitult parimat digikogemust.

Tallinnas tegutsev SpectX on oma valdkonnas tuntud tegija, kelle tiimil on üheskoos üle 50 aasta andmeturbe- ja pettusevastast kogemust Microsoftist, Skype’ist, Swedbankist ning mitmete ettevõtete nõustajana. SpectX on võimekas ja paindlik andmeanalüüsilahendus, mis võimaldab analüüsida reaalajas toorandmeid, arhiive ja juhutõmmiseid ning teha seda tavalisest intsidendihaldustarkvarast (SIEM) põhjalikumalt.

Meie teenused ja klienditiim

Nõustasime Dynatrace’i läbi kogu tehingu, sealhulgas maksu- ja juriidilise auditiga, müügitingimuste läbirääkimisel ning tehingudokumentide ettevalmistamisel. Abistasime klienti tehingu lõpuleviimisel ning jätkame nõustamist ka pärast tehingut.

Meie klienditiimi kuuluvad partnerid Toomas Prangli ja Piret Jesse, nõunikud Piret Lappert, Lauri Liivat, Pirkko-Liis Harkmaa, Kaido Künnapas ja Piibe Lehtsaar, advokaadid Vladislav Leiri, Liisa Maria Kuuskmaa ja Oliver Kuusk ning jurist Kadri Puu.

Rohkem infot.