Tegutsedes kohaliku nõustajana Eestis advokaadibüroo Dentons kaudu, nõustasime Deutsche Banki seoses 600 miljoni euro suuruse sündikaatlaenu lepinguga Eesti Energiale.

Rahvusvaheline energiaettevõte

Eesti Energia on rahvusvaheline energiaettevõte, mille koduturgudeks on Baltimaad, Soome ja Poola. Kontsern tegeleb nii energiatootmise kui müügiga ning klientidele kasulike ja mugavate energialahenduste pakkumisega. Kontserni eesmärk on saavutada süsinikuneutraalsus elektritootmises aastaks 2035 ning kogu kontserni tootmises aastaks 2045.

Jätkusuutlikkuse kriteeriumitega seotud laenuleping

15. veebruaril allkirjastas Eesti Energia sündikaatlaenu lepingu summas 600 miljonit eurot. Laenu eesmärk on refinantseerida ettevõtte võlakiri ja jätkata investeeringutega kliendilahendustesse, mikrotootjate liitumisvõimaluste kasvu elektrivõrgus ning süsinikuneutraalse keemiatööstuse arendamisse.

Eesti Energia juhatuse esimehe Hando Sutteri sõnul näitab pankade ja fondidega sõlmitud laenuleping, et energiakriisist hoolimata toetavad finantsasutused Eesti Energia süsinikneutraalsuse plaani.

Sõlmitud laenuleping on seotud jätkusuutlikkuse kriteeriumitega. Jätkusuutliku rahastamise põhimõtete kohaselt hindasid ISS Corporate Solutionsi eksperdid, et Eesti Energia tegevuskava on ambitsioonikas ja jätkusuutlikkuse nõuetega kooskõlas.

„Refinantseerimise kõrval investeerib Eesti Energia laenuraha lahendustesse, mille abil saavad kliendid oma energiakasutust targemalt juhtida ja enda keskkonnajälge vähendada,“ ütles Sutter. Samuti kasvatab kontsern investeeringuid elektrivõrku, et võimaldada rohkematel taastuvelektri mikro- ja väiketootjatel liituda elektrivõrguga. Investeeringuid suunatakse ka süsinikuvabasse keemiatööstusesse.

Laenuga refinantseeritakse 2023. aasta septembris aeguv 500 miljoni euro suurune Londoni börsil noteeritud võlakiri. Laenuleping sõlmiti viieks aastaks osalise tagasimaksega graafiku alusel. Sündikaadis osales kümme finantsinstitutsiooni ja selle juhtiv finantseerija oli Deutsche Bank.

Meie teenused ja kliendimeeskond

Nõustasime kliente kogu tehingu vältel kõigis Eesti õigust puudutavates küsimustes, sealhulgas sündikaatlaenulepingu õigusalastes küsimustes, ning andsime tehingu kohta õigusarvamuse.

Meie klienditiimi juhtisid nõunik Jane Eespõld ja advokaat Kamilla Alma Vilderson, keda toetasid partnerid Kätlin Krisak ja Kaido Künnapas, nõunik Kaspar Endrikson, vandeadvokaadid Robin Teever ja Verner Silm ning advokaadid Mari Agarmaa ja Raul Kartsep.