Minust

Töötan vaidluste lahendamise ja ennetamise töörühmas alates 2017. aastast. Oman kogemusi mitmes erinevas õigusvaldkonnas nagu näiteks kaubandustehingud, maksejõuetus, deliktid ja kriminaalõigus. Siiski on minu põhihuviks vahekohtumenetlus. Üle kõige hindan inimeste siirust ja ehtsust. Minu eesmärk on mõelda strateegiliselt ning muuta segadus edulooks.

Mulle on oluline

Rahvusvaheline vahekohtumenetlus. Olen rahvusvahelisele vahekohtumenetlusele spetsialiseerunud meeskonna liige. Minu ülikooli lõputöö keskendus vahekohtu otsuste tühistamisele. Töö kirjutamise raames töötasin läbi mitmekümneid kinniseid kohtulahendeid tänu millele oman sissevaadet ja süvateadmisi arbitraaži A&O-st.

Praktilised teadmised. Õpingute ajal töötasin kahel korral praktikandina ringkonnakohtus. See kinnitas ning süvendas minu teadmisi menetlusseaduste osas.

Panus koduülikooli töösse. Liitusin Tartu Ülikooliga, et juhendada võlaõiguse üldosa õppeaine tudengeid praktilistes seminarides.

Akadeemiline taust

  • Tartu Ülikool (magistrikraad õigusteaduses)
  • Tartu Ülikool (bakalaureusekraad õigusteaduses)
  • University of Leiden, International arbitration (veebikursus)

Olen liige

  • Eesti Advokatuur
  • Eesti Arbitraažiühing (asutajaliige)