Sorainen nõustab Põhja-Euroopa suurimat finantskontserni Nordea seoses panga Eesti, Läti ja Leedu äritegevuse ühendamisega DNB-ga, et luua Balti riikides juhtiv, tugevate Põhjamaiste juurtega suurpank.

‘Ühendades Balti turu tundmise, tiheda koostöö meie klientidega ja digitaalse panganduse arengu, on Nordea aastaste jooksul ehitanud Balti riikides üles tugeva ja eduka panga, mis hoiab regioonis tugevat kolmandat kohta. Nüüd on aeg astuda järgmine samm ja valmistuda tulevikuks. Koos saab meil olema suurem tegevusmaht, parem geograafiline kohalolek ja laiem tootevalik, et saada Balti riikides klientide jaoks suurpangaks,’ selgitas  Inga Skisaker, Nordea Balti panganduse juht.

Koos saab kahel pangal olema veelgi suurem ja konkurentsivõimelisem jaepangandusäri. Lisaks sellele saab ühendatud pangal olema tugev geograafiline esindatus, sest Nordea on tugev Eesti turul, DNB on tugev Leedu turul ning mõlemad on tugevad Läti turul. Nordeal ja DNB-l on Balti riikides vastavalt 1300 ja 1800 töötajat ning nende varade suurus on vastavalt 8 miljardit ja 5 miljardit eurot.

Nordeal ja DNB-l on ühendatud pangas võrdne hääleõigus, kuid erinev osaluse suurus,  mis peegeldab ühisesse panka tehtava panuse suhtelist väärtust tehingu lõpule viimise hetkel. Tehing sõltub regulaatorite heakskiidust ja tingimustest ning plaanitakse lõpuni viia 2017. aasta II kvartalis. Kuni kõikide vajalike kinnituste saamiseni tegutsevad mõlemad pangad eraldi.

Sorainen on nõustanud Nordeat Balti riikides kõigis tehinguga seotud õigusküsimustes alates tehingu struktureerimisest kuni juriidilise auditi, tehingutingimuste läbirääkimiste ning regulatiivsete ja muude küsimushttp://www.sorainen.com/et/inimesed/11/Jane.Eesp%C3%B5ldteni.

Soraineni kolme riigi töörühma juhtisid partnerid Rûdolfs Eòìelis, Tomas Kontautas ja Reimo Hammerberg ning sellesse kuulusid teiste hulgas Daiva Liubomirskienë ja Mantas Petkevièius Leedust, Santa Rubîna ja Jânis Bite Lätist ning Jane Eespõld ja Piret Lappert Eestist.