9. jaanuaril taasnimetati Eesti Advokatuuri äriõiguse komisjoni esimeheks meie partner Piret Jesse, kes tegutseb ka Justiitsministeeriumi ühinguõiguse revisjonikomisjoni eksperdina.

Äriõiguse komisjoni tegevuse eesmärgiks on advokatuuri organite ning liikmete abistamine ja nõustamine äri-, konkurentsi- ja pankrotiõiguse valdkonna õigusloome või -praktikaga seonduvates küsimustes, vastava seadusandluse ja õiguspraktika analüüsimine ja muudatusettepanekute koostamine. Komisjon võib avaldada arvamust ka muudes õigusloomet või -praktikat puudutavates küsimustes.

Meie meeskonnast on Eesti Advokatuuri komisjonides esindatud veel partner Allar Jõks (põhiõiguste kaitse komisjon), partner Mihkel Miidla (intellektuaalse omandi ja IT-õiguse komisjon), partner Kaido Künnapas (maksuõiguse komisjon), partner Kätlin Krisak (finantsõiguse komisjon), partner Kadri Härginen (haldusõiguse komisjon), partner Maria Pihlak (eetika- ja metoodikakomisjon) ja vandeadvokaadid Pirkko-Liis Harkmaa (tööõiguse komisjon) ning Piibe Lehtsaar (konkurentsiõiguse komisjon). Eesti Advokatuuri juhatusse kuulub meie vandeadvokaat Triin Toom.