Soraineni lepinguõiguse guru ja partner Mihkel Miidla selgitab Soraineni uues hankekooli loengus põnevate näidete põhjal, kuidas skoopi laiendavad sätted, vastutust piiravate sätete puudumine, ebamõistlikud leppetrahvide määrad, karmid garantiitingimused ja intellektuaalset omandit puudutavad läbimõtlemata tingimused mõjutavad pakkumuste esitamist.

Mihkel annab soovitusi, kuidas tagada nende tingimuste puhul hankelepingus parem tasakaal poolte vahel. Seda kõike selleks, et riigihankes osaleks rohkem pakkujaid ja nende esitatud pakkumuste maksumused oleksid soodsamad.