Kui võitjaks tunnistatud pakkuja võtab riigihanke käigus pakkumuse tagasi, võib hankija nõuda pakkujalt hinnavahe hüvitamist järgmise pakkumuse maksumusega. Lisaks on hankijal õigus nõuda ka täiendavate kulutuste hüvitamist, mis võivad kaasneda uue pakkumuste hindamisega. Käesolevas „Hankekooli“ loengus käsitleb meie riigihanketiimi juht, vandeadvokaat Kadri Härginen eeltingimusi, mis peavad olema täidetud selleks, et hankija saaks pakkujalt kahju nõuda. Ettekandes tutvustatakse ka senist Eesti kohtupraktikat, mis on selliseid hankijate nõudeid puudutanud ning kus hankijate nõuded pakkujate vastu on välja mõistetud.

Kui sind huvitab mõni konkreetne küsimus, siis saad soovi korral kiirelt hüpata õigesse kohta allolevatele ajalinkidele klikates:

01:06 – Miks on see teema oluline?

04:25 – Kuidas reguleerib seadus hankija õigust nõuda pakkumuse tagasivõtmise korral kahju hüvitamist?

26:52 – Hindamiskriteeriumite mõju kahjuhüvitisele.

29:58 – Case study: hankija kahjunõue ühe ühispakkuja likvideerimise korral (Riigikohtu otsus 3-2-1-56-13, Sillamäe linn v Arco Ehitus).

48:12 – Case study: hankija kahjunõue hankelepingu sõlmimise venimise tõttu pakkumusest loobumise korral (Riigikohtu otsused 3-2-1-194-13 ja 3-2-1-144-14, Pärnu Omavalitsuste Liit v Wesico).

1:03:30 – Case study: pakkumise tagasivõtmise tühisus hankija kahjunõuet välistava asjaoluna (Riigikohtu otsus 2-15-9421, Kaitsevägi v C.P.E Production Oy).

1:14:57 – Kokkuvõte.

Vaata ka loengu slaide.