Isikuandmete kaitse üldmäärus GDPR paneb isikuandmete töötlejatele hulga kohustusi. Kuidas neid kohustusi täites tagada andmetöötluse turvalisus ning ennetada ja maandada andmelekete riske?

01.02.2022 toimunud veebiseminaril andsid nõu meie andmekaitseeksperdid Mihkel Miidla, Liisa Maria Kuuskmaa ja Oliver Kuusk.

Veebiseminari slaide saab vaadata siit.

Veebiseminari kava:

Konkreetse teema kuulamiseks vajutage  vastavale ajalingile:

00:16 Advokaadi vaade andmetöötluse turvalisusele: rikkumiste statistika ning andmeturbega seotud riskid ja tagajärjed, Mihkel Miidla

28:05 Vastuolu isikuandmete töötluse reeglite ja tehnoloogia kiire arengu vahel masinõppe näitel, Oliver Kuusk

47:09 Kümme nõuannet andmelekete riskide maandamiseks ja võimalike tagajärgede leevendamiseks, Liisa Maria Kuuskmaa