Soraineni partneriks edutati büroo riigihangete ja avaliku sektori projektide valdkonna juht dr Kadri Härginen. Kadri on viies partner Soraineni Eesti kontori vaidluste ennetamise ja lahendamise 28-liikmelises tiimis, mida juhivad tema kõrval Carri Ginter, Allar Jõks, Norman Aas ja Maria Pihlak.

„Saime Kadriga tuttavaks, kui ta oli veel ülikooli teise kursuse tudeng. Õppejõu ja tudengi esialgsest kokkupuutest on kujunenud terve rännak. Täna on Kadri rahvusvaheliselt tunnustatud ekspert nii praktikute kui akadeemikute hulgas. Lisaks õigusteadmistele on Kadril ka väga head isikuomadused. See teeb temaga koostöö nauditavaks nii klientidele kui ka meile endile. Olen südamest rõõmus, et Soraineni partnerid otsustasid ühehäälselt toetada tema partneriks valimist,“ tunnustab kolleegi partner Carri Ginter.

„Isegi kui õigusmaastik pidevalt muutub, ootavad kliendid meilt alati väga head teenust ning sisukat ja praktilist ärile suunatud nõu. Just sellise nõu pakkumise nimel oleme meeskonnaga pingutanud, olgu valdkonnaks riigihanked, töövaidlused või mis tahes muu küsimus,“ ütleb Kadri. „Riigihanked võivad tunduda igapäevane ja vana valdkond, kuid selles on jätkuvalt palju keerukaid küsimusi, mis võivad suurprojektide saatuse määrata. Riigihangete vaidluste üks viimaste aastate trende on üha spetsiifilisemaks muutumine. Seda on eelkõige näha just ELi ja riigi rahastuse valdkonnas, kus rahastuse tagasinõudmise vaidlused on mitte üksnes praktiliselt, vaid ka õiguslikult väga keerukad. Naudin seda, kui saame meeskonnaga kaasa rääkida Eesti ühiskonda oluliselt mõjutavates riigihangetes, et tagada oluliste projektide õnnestumine Eesti jaoks. Olen nii klientidele kui ka meeskonnale jätkuva usalduse ja põnevate väljakutsete eest väga tänulik,“ lisab ta.

Pikaajaline kogemus strateegilistes riigihangetes ja avalik-õiguslikes vaidlustes

Kadri juhitud riigihankeekspertidest tiim on nõustanud nii pakkujaid kui ka hankijaid arvukates suurtes ja varasema praktikata riigihangetes ja nendega seotud vaidlustes. Näiteks Škoda nõustamine täiendava 10 elektrirongi ehitamiseks Elronile, Tallinna Linnatranspordi nõustamine 23 uue trammi hankimisel ning kogu Tallinna gaasibussipargile surugaasitanklate rajamisel ja gaasi ostmisel, Rail Baltic Estonia nõustamine Ülemiste ühisterminali ehitamisel, Eleringi esindamine elektrienergia varustuskindluse tagamisel, Tallinna linna esindamise ootekodade vaidluses kahes kohtuasjas jne. Ainuüksi nende riigihangete maksumus kokku on üle poole miljardi euro. Hiljuti on Kadri tiim olnud edukas riigihangetega seotud ühtedes keerulisemates vaidlustes, mis puudutavad riigi toetusraha tagasinõudeid.

Kadril on märkimisväärne kogemus ka muudes avalik-õiguslikes, eelkõige riigivastutust puudutavates vaidlustes. Märgilisemad neist on Lux Expressi vaidlus riigiga nn 0-piletite hüvitamiseks, mille toel saavad nüüdsest kõik kommertsliinide vedajad riigilt hüvitist, ning riigi esindamine Merko vastu.

Pühendunud töö avalikkuse teadlikkuse tõstmisel riigihangete valdkonnas

Kadri on oma tiimiga tasuta ja vabalt kättesaadava videokoolituste seeria „Hankekool“ looja. Videoloengutes jagatakse pikaajalisest nõustamiskogemusest ammutatud teadmisi riigihankeõigusest, alates baasteooriat kuni praktikas tekkinud keerukamate õigusprobleemideni.

Tugev akadeemiline taust ja panus riigihankeõiguse edendamisse

Kadri on ainus advokaat Eestis, kellel on doktorikraad riigihankeõiguse vallas. Ta on ka Eesti Advokatuuri Haldusõiguse komisjoni liige ja üks Riigihangete seaduse kommenteeritud väljaande autoritest. Kadri on koolitanud nii kohtunikke, riigiasutusi kui ka kohalikke omavalitsusi ning ka riigihangetega tegelevaid äriühinguid. Kadri õpetab riigihankeõigust ka Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas.

Keerukad töövaidlused ekspertvaldkonnaks

Kadri teine ekspertvaldkond on tööõigusvaidlused, sealhulgas tööandjate esindamine olukorras, kus töötajal on diagnoositud kutse- või tööst tingitud haigus. „Trendina saab välja tuua just kutsehaigustest tingitud kahjunõuete vaidluste sagenemist. Meil on selliste vaidluste lahendamiseks tugev ja spetsialiseerunud meeskond, kellega soovime ka tulevikus mis tahes töövaidluses klientidele heaks partneriks olla“, rõhutab Kadri.

Eksperdist omanikuks

Kadri tuli Soraineni tööle 2013. aastal avalikust sektorist, olles töötanud 7 aastat riigihanke-eksperdina Päästeametis ja siseministeeriumis ning riigihangeteõiguse ja -poliitika kujundajana rahandusministeeriumis. Kümne aastaga on ta Soraineni büroos kasvanud tugevaks liidriks ja rahvusvahelise tiimi juhiks. Kolleegide seas on Kadri armastatud ja tunnustatud mentor ja koolitaja, sh kolmel korral on ta valitud „Aasta mentoriks“.

Büroo tippjuhtideks naised

Koos Kadriga edutati partneriks ka Soraineni Läti kontori maksunõunik Aija Lasmane. Läti kontori juhtivpartnerina asus alates jaanuarist tööle Ieva Andersone ning seni pikka aega Läti kontorit juhtinud Eva Berlaus asub Soraineni büroo juhtivpartneriks Laimonas Skibarka asemel. Muudatuste tulemusel on nüüd enamik Soraineni tippjuhte naised: koos Eva Berlausiga tüürib bürood äriteenuste juht (COO) Eglė Venskūnienė. Leedu kontori juhtivpartner on Saulė Dagilytė.

Loe uudist Äripäevast!