Sniedzām apmācības BYKO-LAT valdei par korporatīvās pārvaldības jautājumiem, valdes pienākumu un atbildības regulējumu. Apmācību mērķis ir stiprināt valdes darbu un ar korporatīvo pārvaldību saistīto risku vadību. BYKO-LAT ir BERGS TIMBER meitas uzņēmums un viens no vadošajiem koksnes produkcijas eksportētājiem Latvijā ar galvenajiem noieta tirgiem Apvienotajā Karalistē, Nīderlandē, Francijā, Beļģijā, Dānijā, Norvēģijā un Islandē.

Apmācības vadīja vecākā juriste Zane Paeglīte un juriste Ieva Zariņa.