Nõustame pikaaegse tervishoiukompetentsiga Soome meditsiiniettevõtet Mehiläinen Unimed Grupi ja Qvalitas Arstikeskuse strateegiliseks omanikuks saamisel.

Eesti ühed juhtivad eratervishoiuettevõtted

Tehinguga siseneb eriarsti-, hoolekande-, töötervise ja hambaraviteenuseid pakkuv Mehiläinen Eesti turule, omandades ettevõtetes 100%-lise osaluse. Uus strateegiline omanik jätkab mõlemas ettevõttes tänase brändinime ja juhatusega. Unimed ja Qvalitas kuuluvad Eesti juhtivate eratervishoiuettevõtete hulka. Tehingu lõpuleviimiseks on vajalik luba Konkurentsiametilt.

Unimedi ja Qvalitase senine omanik, Baltikumi juhtiv erakapitali investeerimisfirma BaltCap, väljub ettevõtetest pärast viie aasta pikkust edukat koostööd. BaltCapi juhtivpartner Martin Kõdari sõnul on see loomulik samm ettevõtete edasiseks kasvuks.

Mitmeid uusi võimalusi arenguks

Qvalitas Arstikeskuse juhatuse esimehe Tõnu Veldi sõnul on kogu tervishoiuvaldkond olnud viimase viie aasta jooksul kiires muutumises ning tänu heale koostööle senise suuromaniku BaltCapiga on Qvalitas teinud suured sammud edasi oma teenuste arendamisel ja kvaliteedi tõstmisel nii töötervishoius kui ka üld- ja eriarstiabiteenustes. „Koostöö Mehiläineniga kiirendab seniseid arenguid veelgi ning võimaldab võtta kasutusele innovatiivseid ja patsiendikeskseid lahendusi, mis muudaksid ennetava meditsiini ja tervisekahjude vältimise inimeste jaoks veelgi tulemuslikumaks,“ sõnas Velt.

Unimed Grupi juhatuse esimees Marja-Liisa Alop näeb, et koostöö tervishoiusektoris nii kogenud omanikuga avab  mitmeid uusi võimalusi arenguks. „Tänu sellele avaneb meil ligipääs uuel tasemel erialaseks kogemustevahetuseks nii ravitöös, kliinikute juhtimises kui patsientidele veelgi parema kogemuse pakkumiseks. Nii meie kui Mehiläineni jaoks on oluline pakkuda kõrge kvaliteediga ravi ja tagada parimad töötingimused meie meeskonnale, milleks koos on kindlasti rohkem võimalusi,’’ sõnab Alop.

“Qvalitas ja Unimed on tervishoiuvaldkonnas oma segmentides turuliidrid nii ravikvaliteedi, käibe kui ka klientide rahulolu poolest. Oleme aastaid jälginud nende tegevuse arengut – mõlema ettevõtte tervishoiutöötajate kõrge tase ravi pakkumisel ja asjatundlikkus valdkonna arendamisel on olnud muljetavaldavad,” märkis Mehiläineni juhatuse esimees Janne-Olli Järvenpää.

Meie teenused ja kliendimeeskond

Nõustame Mehiläineni kõigis tehingu etappides, sealhulgas õiguslike auditite läbiviimisel, tehingudokumentide läbirääkimisel ja koostamisel, tehingu lõpuleviimisel ja konkurentsiõiguse küsimustes.

Meie kliendimeeskonda juhtivad partner Piret Jesse ja advokaat Piret Lappert. Meeskonda kuuluvad veel nõunik Pirkko-Liis Harkmaa, vandeadvokaadid Kaido Künnapas, Piibe Lehtsaar, Britta Retel ja Lise-Lotte Lääne, advokaadid Robin Teever, Liisa Maria Kuuskmaa, Monika Tomberg ja Mirjam Vichmann ning juristid Kätlin Helena Sehver ja Kadri Puu.