Mūsu komanda līdz šim veiksmīgi sniegusi juridisko palīdzību Carnikavas novada pašvaldībai saistībā ar Administratīvi teritoriālo reformu. Reformas ietvaros ir paredzēts Carnikavas pagastu apvienot ar Ādažu pagastu vienotā Ādažu novada pašvaldībā.

Šajā sakarā Carnikavas novada pašvaldība norāda, ka pieņemot Administratīvo  teritoriju  un  apdzīvoto  vietu  likumu, nav tikušas respektētas no Latvijas  Republikas Satversmes  1. panta un 101. panta pirmās daļas, kā  arī Eiropas  vietējo  pašvaldību  hartas 4. panta sestās daļas un 5. panta izrietošās pašvaldības tiesības un laba likumdošanas procesa prasības. Secīgi, Latvijas Republikas Satversmes tiesa 2020. gada 27. augustā pieņēmusi lēmumu ierosināt lietu.

Satversmes tiesa ir noteikusi, ka likumdevējam – Saeimai – atbildes raksts ar savu lietas faktisko apstākļu redzējumu un atbilstošu juridisko pamatojumu ir iesniedzams līdz 2020. gada 27. oktobrim.

Lietas sagatavošanai Satversmes tiesa ir noteikusi 5. mēnešu termiņu – 2021. gada 27. janvāri. Norādāms, ka kopumā teritoriālās reformas kontekstā līdz šim jau ir ierosinātas 11 pašvaldību lietas un nav izslēgts, ka to skaits vēl augs, pašvaldību pieteikumam neesot aprobežotam ar noteiktu iesniegšanas termiņu un neapmierinātībai ar Administratīvo  teritoriju  un  apdzīvoto  vietu  likumu, esot paudušām trešdaļai līdzšinējo de facto pašvaldību.

Lai arī kāds būtu lietas iznākums Carnikavas novada un citām aizskartajām pašvaldībām, tās ietekme uz Latvijas tiesisko sistēmu jau šobrīd atzīstama, kā nozīmīga un īpašu uzmanību vērta.

Mūsu komanda

Juridisko palīdzību Carnikavas novada pašvaldībai sniedz partneris, zvērināts advokāts Andris Tauriņš, kā arī vecākais jurists Jorens Jaunozols un jurista palīgs Linards Ābelīte.