Mēs konsultējām UniCredit par UniCredit Leasing un tās Baltijas uzņēmumu pārdošanu Citadele Bank.

Darījums aptvēra UniCredit Leasing filiāles Lietuvā un Igaunijā, kā arī meitas sabiedrību UniCredit Insurance Broker un tās filiāli Igaunijā.

Mūsu loma iegādes procesā

Mēs palīdzējām klientam ar visiem darījuma juridiskajiem aspektiem. Paredzams, ka darījums tiks pabeigts 2020. gada pirmajā ceturksnī, un tam vajadzīga valsts iestāžu piekrišana.

Mūsu komanda

Darījuma komandu vadīja Latvijas biroja vadošā partnere Eva Berlaus un zvērināts advokāts Jānis Bite.